بهترین عدالت یارى مظلوم است امام علی (ع)

ya mahdy

غریب مادر

ya mahdy

چادرت را بتکان

ya mahdy

خبر داری

ya mahdy

یکمی حرف بزن

ya mahdy

ابالفضل با وفا

ya mahdy

شاه مردان

ya mahdy

این چه بلایی بود

ya mahdy

بس کن رباب